Covid-19

AKTUÁLNE INFORMÁCIE o COVID-19

V prípade zistenia pozitivity testu na COVID 19:

1.Kontaktujte svojho všeobecného lekára

2.Dodržiavajte karanténu podľa aktuálnych odporúčaní hlavného hygienika a lekára

3.Merajte si teplotu 2xdenne

4.Kúpte si oxymeter a merajte si opakovane saturáciu kyslíka v krvi 

5.Domáca liečba:

-Paralen, 500 mg každých 4-6 hodín,(maximálne 8 tabliet denne)

-vitamín C :preventívne 1000 mg 2x d, v poinfekčnej profylaxii až 2000 mg 2-3x d,symptomatická choroba,mierny priebeh:4x denne 500-1000 mg

-vitamín D: 1000 -3000 IU/deň

-Zinok 100 mg denne

-B komplex 1-2xdenne

-na kašeľ:suchý Stoptusin 3×30 kv, na vlhký kašeľ Erdomed 3×1 tbl

6.Kedy kontaktovať lekára ?

-ak máte teplotu nad 38 stC viac ako 3 dni

-zhoršujúce sa dýchanie a kašeľ

-celkové zhoršenie stavu

-ak klesne saturácia kyslíka nameraného oxymetrom opakovane pod 94 %

7.Kedy volať RZP?

-pri pocite nedostatku vzduchu  a zadýchávaní sa pri bežnej námahe (rozprávanie, hygiena)

-pri tlaku na hrudníku

-ak saturácia kyslíka nameraného oxymetrom opakovane klesne pod 92 %

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OHĽADOM OČKOVANIA PROTI COVID 19

Celosvetová pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaná novým koronavírusom označeným ako SARS-CoV2  zásadným spôsobom zmenila životy všetkých.

Častejšie sa objavujú údaje o následkoch Covid-19, či už v podobe postinfekčného únavového syndrómu, ale aj rozvoja pľúcnej fibrózy, prípadne multisystémového zápalového syndrómu u detí aj dospelých.

Preto je potrebné brať Covid-19 dostatočne vážne a využiť efektívne nástroje jeho prevencie a zastavenia šírenia v populácií. Jedným z týchto nástrojov sú vakcíny.

V súčasnosti sa používajú u nás vakcíny :

mRNA vakcíny: Pfizer/BioNTech,Moderna

Adenovírusové vektorové transgénové vakcíny: (Janssen/Johnson&Johnson)

Nežiadúce účinky po očkovaní

Medzi najčastejšie nežiadúce účinky patria: lokálne reakcie: začervenanie, bolestivosť v mieste aplikácie vakcíny, celkové reakcie: únava a myalgie (flu-like prejavy) či bolesť hlavy.

Kontraindikácie očkovanie

Relatívne kontraindikácie:

  1. Akútne prebiehajúce febrilné infekčné ochorenie – odklad 2 týždne po konci príznakov
  2. Nestabilné a nekompenzované chronické ochorenia .
  3. Nestabilné a nekontrolované demyelinizačné ochorenie- konzultovať neurológom
  4. Pacienti s anamnézou ťažkých anafylaktických reakcií buď po očkovaní alebo po iných alergénoch prípadne zložkách obsiahnutých vo  vakcíne.

Dostupné vakcíny neobsahujú ani zložky potravín, ani latex!

Pacient po očkovaní ostáva 30 min v mieste očkovania pre prípad ev. včasných reakcií.

Každé miesto realizácie očkovania musí byť pripravené na zvládnutie alergických reakcií.

Absolútna kontraindikácia

Jedinou kontraindikáciou je anafylaxia na zložku vakcíny (polyetylénglykol  a polysorbát), prípadne anafylaxia po prvej dáke vakcíny .

Očkovanie pri chronických ochoreniach

Pacienti s chronickými ochoreniami majú vyššie riziko rôznych infekčných komplikácií, vrátane COVID 19. Medzi najrizikovejšie ochorenia patria: hypertenzia, diabetes, chronická ischemická nedostatočnosť, chronická obštrukčná choroba pľúc, bronchiálna Astma.

Pri realizácii očkovania u týchto pacientov proti COVID 19 treba vyhodnotiť pomer benefitu a rizika.

Očkujeme sa v stabilizovanom štádiu ochorenia. Svoj stav treba skonzultovať so špecialistom!

Očkovanie po prekonaní COVID 19

Paušálne je odporúčané dodržiavať  časový interval 90 dní od potvrdenia.

Zatiaľ sa nevie, koľko trvá postinfekčná imunita a protilátky anti SARS COV 2 nemusia poskytnúť zaručenú ochranu pred reinfekciou.

Tak ako k ostatným liekom, aj k vakcinácii treba pristupovať s rešpektom, je jasné, že iná možnosť ako ukončiť pandémiu ako očkovanie  zatiaľ nie je.

Pre ďalšie informácie odporúčame pravidelne sledovať stránku: www.korona.gov.sk