2% z dane

Vážení pacienti,dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania 2% (1,5%)  podielu z Vašich daní za rok 2021 prostredníctvom nadácie LEKÁR.

Prispejete tak na zmodernizovanie našej  ambulancie.

IČO: 31808913
Názov nadácie:
Nadácia Lekár
Sídlo:
Dobšinského č. 12
PSČ:
811 05 Bratislava
Bankové spojenie:
TATRA BANKA SK82 1100 0000 0026 2072 7277


V prípade, ak budete ochotní prispieť,  je potrebné, aby ste priniesli, alebo zaslali na našu mailovú adresu medikoruzinov@gmail.com
  informáciu o poukázaní  %  podielu zaplatenej dane (pridať tlačivo).

Ak ste zamestnanec

treba priložiť:

Ak ste fyzická osoba

treba priložiť:

  • daňové priznanie fyzických osôb TYP A alebo TYP B – kópia strany, kde sa poukazujú % z dane

AK ste právnická osoba

treba priložiť:

  • daňové priznanie právnických osôb – kópia strany, kde sa poukazujú % z dane

Ďakujeme