Úvod

 

OZNAM

Prosíme pacientov s respiračnými infekciami ,aby naďalej kontaktovali ambulanciu prostredníctvom dotazníkov na e-časenke, alebo mailom – medikoruzinov@gmail.com ,alebo telefonicky v čase 11:00-12:00 (v stredu 14:00-15:00) na t.č. 0907 864 362.

2. Ak ste nenašli vhodný termín na vyšetrenie , alebo sa chcete informovať ohľadom výsledkov využite možnosť dotazníkov na e časenke , my vám termín pridelíme a budeme vás spätne kontaktovať.

Vážení pacienti , výmenný lístok dodatočne nevystavujeme !
Na základe platného zákona 576/2004 Z.z. z 21.10.2004 o zdravotnej starostlivosti musí pacient najprv absolvovať vyšetrenie u všeobecného lekára , ktorý  stav zhodnotí, prípadne začne  liečbu . Návštevy u špecialistov sa indikujú až po vyčerpaní diagnostických a terapeutických možností u všeobecného lekára .
Ďakujeme za porozumenie !

 

 
Popis činnosti ambulancie
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo
 • Lekárske preventívne prehliadky
 • Odbery biologického materiálu
 • Poradenstvo v otázkach zdravia a choroby
 • vyšetrenie CRP
 • EKG vyšetrenie
 • TK Holter – 24 hodinový meranie TK
 • ABI meranie indexu členok-rameno
 • PWV -meranie pulzovej vlny na včasnú diagnostiku aterosklerózy

 Zmluvní partneri:

 1. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
 2. Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
 3. Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Galéria

Zdravotné obvody
Bratislava – mestská časť Ružinov (okres Bratislava II)Klincová, párne čísla Bratislava – mestská časť Ružinov (okres Bratislava II), Martinčekova, nepárne čísla Bratislava – mestská časť Ružinov (okres Bratislava II), Miletičova, nepárne čísla 21-69 Bratislava – mestská časť Ružinov (okres Bratislava II), Narcisová, čísla od 21 vyššie Bratislava – mestská časť Ružinov (okres Bratislava II), Priekopy Bratislava – mestská časť Ružinov (okres Bratislava II), Prievozská, čísla od 40 vyššie Bratislava – mestská časť Ružinov (okres Bratislava II), Ružová dolina, párne čísla Bratislava – mestská časť Ružinov (okres Bratislava II), Záhradnícka,nepárne čísla od čísla 73 Bratislava – mestská časť Ružinov (okres Bratislava II), Zelinárska