2% z daní

ĎAKUJEME všetkým za príspevky z 2 % daní!

Z nazbieraných finančných príspevkov budeme našu ambulanciu naďalej modernizovať .